SWART

EREKLEURE

INLIGTING OOR EREKLEURE

‘n Leerling wat 18 balkies verwerf, kwalifiseer vir ‘n swart erekleurebaadjie.

Op die swart baadjie word 3 prestige erebalkies aangebring wat verteenworrdigend sal wees van vorige 18 balkies.  Elke 6 balkies daarna word deur 1 prestige erebalkie vervang.

 

Indien ‘n leerling ‘n swart erekleurebaadjie dra en agterna weer blou balkies verwerf, mag dit op die swart erekleurebaadjie aangebring word, tot en met 6 balkies.  Sodra die sesde blou balkie ontvang word, moet dit afgehaal word om plek te maak vir die prestige erebalkie.

 

‘n Lerling wat volle erekleure verwerf as gevolg van buitengewone prestasie , maar nie 18 balkies het nie, ontvang hy/sy 1 prestige erebalkie saam met die swart erekleure.