koor

Juniorkoor- Kokkewiete

  • Die juniorkoor bestaan uit leerlinge van Gr. 1 – 3.
  • Hulle word gekies deur ʼn proses van oudisies wat gedoen word.
  • Ons doelwit is om ons klein Elsparkertjies die wonderwêreld van sang, musiek en ritme te laat ontdek op hulle eie vlak.
  • Daar word jaarliks ingeskryf vir vele kompetisies, kunswedstryde en sangfeeste.

Oefendae en tye:
Maandae: 13:30 – 14:30

Ons SING want dis mos LEKKERRRRRR!

Seniorkoor

Ons missie:

Om ons Godgegewe sangtalent optimaal te ontwikkel.

I’m forever grateful to God for making me a musician.

Keuring vir Seniorkoor Gr. 4 – 7:

Leerlinge moet voldoen aan sekere vereistes alvorens hul gekies kan word. 

Intonasie: Suiwerheid van die stem.

Diksie: Uitspraak van woorde asook gehoortoets – kan die leerling onderskei tussen hoë en lae note en hoor hy/sy die spesifieke noot.

Oefentye:

Maandag oggend: 07:30 (Soprane)

Maandag middag: 13:45 – 15:00 (Volledige koor)

Vrydag oggend: 07:30 (Alte)

Ons werk ook ekstra oefening in soos wat dit benodig word.

Optredes:

Ons tree by verskeie geleenthede op reg deur die jaar.

  • ATKV: Ons grootste kompetisie. Die kompetisie is baie streng en van ʼn hoë standaard. (Landswye kompetisie)
  • Sing in Harmonie
  • Kunswedstryde
  • Kerk

Revue:

Die jaar wat daar Revue is, het ons nie koor nie, maar wel net ʼn sanggroep wat dan verantwoordelik is vir die musiek.

Prestasie:

Leerlinge verwerf ʼn koorbalkie sodra hy/sy 15 punte bymekaar gemaak het.