Elsparkie Kleuterskool

ELSPARKIE KLEUTERSKOOL VIR DIE BESTE BEGIN!

Welkom

Hartlik welkom by Elsparkie Kleuterskool!

Hier is ons fokuspunt die totale ontwikkeling van elke kleuter as ʼn unieke, klein mensie. Ons wil dus u kleuter ontwikkel op verstandelike, emosionele, kreatiewe en liggaamlike gebied.

Dit wil ons bereik binne die raamwerk van dissipline, roetine en ʼn Christelike waardesisteem.

Ons neem u kleuter saam op ʼn ontdekkingsreis van kennis, sang, musiek, kreatiewe werk en liggaamlike ontwikkeling. Ons wil ons kleuters toerus en help om te groei en ontwikkel in kennis, vaardighede en selfvertroue.

By Elsparkie Kleuterskool bied ons kwaliteit onderwys aan u kleuter.

KLEUTERSKOOLHOOF

VISIE

Totale, dinamiese groei en ontwikkeling

By die kleuterskool maak ons dié visie ons eie om sodoende elke kleuter tot sy/haar volle potensiaal te ontwikkel en voor te berei vir Gr. 1.

Elsparkie Kleuterskool se pre-primêre afdeling bied u…

 1. Toegewyde personeel
 2. Veiligheid en sekuriteit
 3. Eie speelarea, klaskamers en toilette
 4. Snoepie
 5. Opvoedkundige uitstappies
 6. Pretdae
 7. Kleuterskool-revue
 8. Sang, beweging en dans
 9. Kuns projekte
 10. Groot motoriese ontwikkeling
 11. Gradeplegtigheid
 12. Addisionele aktiwiteite
 13. Verantwoordelike finansiële bestuur
 14. Opvoedkundige hulpdienste by die skool
  • Opvoedkundige sielkundige
  • Arbeidsterapeut
  • Spelterapeut
  • Spraakterapeut
 15. Elsparkie Kleuterskool beskik oor ‘n Naskoolsentrum wat ook na die kleuters omsien vanaf 13:30 – 17:30.

Revue

SPARKIENUUS

Klik op die maand om die nuutste nuus af te laai.

KLEUTERSKOOL-BELEID

TOELATINGSOUDERDOM

Gr. RRR:

 • 2 Indien kleuter in die jaar 3 word
 • 3 Indien kleuter in die jaar 4 word

Kleuters moet asb. ten volle van die doek en die bottel af wees!

Gr. RR:

 • 4 Indien die kleuter in die jaar 5 word

Gr. R:

 • 5 Indien die kleuter in die jaar 6 word

FINANSIEËL 

HANTERING VAN GELDE

Alle gelde, hetsy skoolgeld of uitstappie gelde, moet in ʼn duidelike gemerkte (leerling se naam, die bedrag en doel van die betaling), verseëlde koevert skool toe gestuur word. Daar sal geen verantwoordelikheid aanvaar word vir gelde wat nie op die wyse hanteer word nie.

FONDSINSAMELING

Die kleuterskool loods twee fondsinsamelingsprojekte in die jaar naamlik Wieledag en Kleuterskool Revue. Fondse wat ingesamel word, word weer teruggeploeg in die kleuterskool.

ALGEMEEN

BENODIGDHEDE VIR KLEUTERSKOOL

Die volgende items moet asseblief op die eerste skooldag saamgestuur word:

 • “Wet wipes”
 • Sneesdoekies (“tissues”)
 • Vloeibare handseep
 • 1 pak pleisters
 • Legkaart:
  • Gr. RRR – 6 tot 24-stuk
  • Gr. RR – 24 tot 50-stuk
  • Gr. R – 50 tot 100-stuk

SKOOLTYE

Die eerste skoolweek is die skooltye vir kleuters as volg: 07:45 – 12:00. Normale skooltye is vanaf 08:00 – 13:00. Kinders moet asseblief tussen 07:30 tot 07:45 afgelaai word, sodat almal betyds is en die hekke gesluit kan word vir die veiligheid van ons kleuters. Die skoolprogram begin reeds om 08:00 en kleuters moet asseblief betyds wees. Indien moontlik moet u asseblief nie die kinders voor 13:00 kom afhaal nie. Daar is ‘n wagklas beskikbaar tot 13:30. Aan die einde van die kwartaal sluit die skool om 10:00.

SEKURITEIT

Reëlings vir toegang tot die kleuterskool

Die hekke by die kleuterskool sal oop wees vanaf 06:30 – 08:15 soggens en dan weer om 12:45 – 13:30 in die middae. Indien u u kleuter vroeër wil kom afhaal, reël vroegtydig met die klasonderwyseres of skakel die kantoor by 011 893 2024/ 5.

VERVERSINGS

Kospakkies

Elke dag begin met ʼn goeie ontbyt tuis. Voorsien u kleuter asb. elke dag met ʼn gesonde kospakkie wat ʼn broodjie insluit. Koeldrank moet in ʼn sport bottel (bv. Oros-bottel) gestuur word. Geen gaskoeldrank nie. Geen lekkergoed word in die kosblikke toegelaat nie, slegs op Vrydae.

Snoepie

Die skool beskik oor ʼn snoepwinkel waar u kleuter ʼn broodjie kan koop. Vrydae sal die kleuters die geleentheid kry om lekkers te koop. Stuur slegs R10.00 vir lekkergoed op Vrydae asb. (Let wel – snoepie vervang nie die kleuter se kospakkie nie).

Verjaarsdagpartytjies

Wanneer u kleuter verjaar en u by die geleentheid iets te ete wil saamstuur, versoek ons asb. die volgende:

Ons ondervinding is dat die kleuters met verjaardagkoek mors. Stuur asb. slegs of partytjie pakkies of kolwyntjies (“cupcakes”).

KLERE

Ons het ʼn klerebank by die kleuterskool wat kledingstukke, oud en soos–nuut, verkoop teen R10.00 elk (somersdrag) en R20.00 elk (wintersdrag). Die kleuterskool klere is beskikbaar by The Peephole (Tel: 011 892 4060; Mark Straat, Boksburg). Die somersdrag bestaan uit ʼn koningsblou T-hemp met die Gr. R–logo op en ʼn swart hemp.

Die wintersdrag bestaan uit ʼn sweetpak en ʼn swart T-hemp. Maak asb. seker dat alle artikels (ook skoene en kouse) duidelik gemerk is. Gr. RRR kleuters moet ʼn ekstra stel klere en onderklere in hul tasse hê.

KOMMUNIKASIE

Personeel

U kan personeel via die kantoor kontak indien u ʼn afspraak wil maak om u kleuter se onderwyseres te sien.

Omsendbriewe

U sal maandeliks ʼn kleuterskool nuusbrief ontvang waarin die aktiwiteite en belangrike datums vir die maand aan u deurgegee sal word.

KURRIKULÊR

VORDERINGSVERSLAE

U sal ʼn vorderingsverslag vir u kleuter in Kwartaal 1 ontvang. In Kwartaal 2 en 4 sal u ʼn volledige rapport van u kleuter se vordering ontvang. In Kwartaal 1 sal daar ʼn oueraand wees waar u sake rakende u kleuter met die klasonderwyseres kan bespreek. U is egter welkom om enige tyd ʼn afspraak te maak om u kleuter se onderwyseres te kom sien.

SPREEKURE MET KLASONDERWYSERES

Indien u sake met u kleuter se onderwyseres wil bespreek, is u welkom om dit gedurende spreekure te doen: Maandae – Donderdae, 07:30 – 08:00 soggens en 13:30 – 14:00 in die middae. U kan die kantoor skakel om reëlings te tref in hierdie verband (Tel: 011 893 2024/5).

UITSTAPPIES/ AKTIWITEITE

U sal vroegtydig al die nodige inligting in die maandelikse nuusbrief ontvang oor hierdie geleenthede. Kleuters verlaat nie die perseel met uitstappies nie! Ons nooi verskillende instansies om ons te besoek.

ADDISIONELE AKTIWITEITE

Daar word ʼn aantal addisionele aktiwiteite vir u kleuter aangebied deur buite-instansies. Al die aktiwiteite word weeksdae 12:00 – 13:00 aangebied. Alle gelde vir die aktiwiteite moet direk in die betrokke instansie se rekening inbetaal word. Die kleuterskool hanteer geen gelde van die buite-instansies nie. U sal in Januarie ʼn prospektus van elke aktiwiteit ontvang en al die kleuters sal ʼn geleentheid kry om ʼn demonstrasie les by te woon. Die aktiwiteite begin amptelik 1 Februarie.

Die volgende addisionele aktiwiteite word aangebied:

 • Monkey Nastix
 • Rugga Rugby
 • Sporty Girlz
 • Kyrios 4 Kids (drama)
 • Mini Movers
 • Ballet
 • Freestyle
 • Artkloppies (drama)
 • Rekenaars
 • Miki Maths
 • Music Minds

DAGPROGRAM

ELSPARKIE KLEUTERSKOOL

07:00 – 08:00 Kleuters word verwelkom

Selfgekose speel aktiwiteite

Opruim

08:00 – 08:30 Opening, Bybelliedjies en gebed

Nuus, weer en tema bespreking

08:30 – 09:00 Getalbegrip en gesyferdheid

Alfabet, klankies en taalontwikkeling

09:00 – 09:20 Kort buitespel en samekoms van kleuters

09:20 – 09:30 Toilet roetine

09:30 – 09:50 Ligte verversings

09:50 – 10:00 Toilet roetine en opruim

10:00 – 11:00 Skeppende werk

Groot motories

11:00 – 11:50 Buitespel

Water-apparaat, sandput-apparaat, hoepels, springtoue en balle

11:50 – 12:00 Toilet roetine

12:00 – 13:00 Musiek en drama

Addisionele aktiwiteite

Storietyd

13:00 – 13:30 Kleuters gaan huis toe

13:30 – 17:30 Naskoolsorg