WELKOM BY ELSPARKIE KLEUTERSKOOL

Voorwoord

Hartlike welkom by ElsparkieKleuterskool!

Hier is ons fokuspunt die totale ontwikkeling van elke kleuter as unieke, klein mensie. Ons wil dus u kleuter ontwikkel op verstandelike, emosionele, kreatiewe en liggaamlike gebied. 

Dit wil ons bereik binne die raamwerk van dissipline, roetine en n Christelike waardesisteem. 

Ons neem jou kleuter saam op n ontdekkingsreis van kennis, sang, musiek, kreatiewe werk en liggaamlike ontwikkeling. Ons wil ons kleuters toerus en help om to groei en ontwikkel in kennis, vaardighede en selfvertroue.

By Elsparkie Kleuterskool bied ons aan jou kleuterkwaliteit onderwys.

KIES ELSPARKIE KLEUTERSKOOL VIR DIE BESTE BEGIN!

Kleuterskool Hoof: Tuanette Botha

VISIE

Totale dinamiese groei en ontwikkeling.

By die kleuterskool maak one die visie ons eie om sodoende elke kleuter tot sy volle potensiaal te ontwikkel en voor te berei vir Graad 1.

ONS

PERSONEEL

ONS

KLEUTERSKOOL

KLEUTERSKOOL-BELEID

TOELATINGSOUDERDOM

Gr. RRR:

Kleuters vanaf 2 jarige ouderdom, indien hul van die doek en bottel af is.

 

Gr. RR:

 • Die jaar waarin u kleuter 5 word.

Gr. R:

 • Die jaar waarin u kleuter 6 word.

Kleuters moet asb. ten volle van die doek en die bottel af wees

FINANSIEËL

 HANTERING VAN GELD

Alle geld, het sy skoolgeld of uitstappie geld, moet in ʼn duidelike gemerkte (leerling se naam, die bedrag en doel van die betaling), verseëlde koevert skool toe gestuur word. Daar sal geen verantwoordelikheid aanvaar word vir gelde wat nie op die wyse hanteer word nie.

FONDSINSAMELING

Die kleuterskool loods twee fondsinsamelingsprojekte in die jaar naamlik Wieledag en Kleuterskool Revue. Fondse wat ingesamel word, word weer teruggeploeg in die kleuterskool.

ALGEMEEN

BENODIGDHEDE VIR KLEUTERSKOOL

Die volgende items moet asseblief op die eerste skooldag saamgestuur word:

 • “Wet wipes”
 • Sneesdoekies (“tissues”)
 • Vloeibare handseep
 • 1 pak pleisters
 • Legkaart:
  • Gr. RRR – 6 tot 24-stuk
  • Gr. RR – 24 tot 60-stuk
  • Gr. R – 60 tot 100-stuk

SKOOLTYE

Die eerste skoolweek is die skooltye vir kleuters as volg: 07:45 – 12:00. Normale skooltye is vanaf 08:00 – 13:00. Die skoolprogram begin reeds om 08:00 en kleuters moet asseblief betyds wees. Indien moontlik moet u asseblief nie die kinders voor 13:00 kom afhaal nie. Daar is ‘n wagklas beskikbaar tot 13:30. Aan die einde van die kwartaal sluit die skool om 10:00.

SEKURITEIT

Reëlings vir toegang tot die kleuterskool

Die hekke by die kleuterskool sal oop wees vanaf 06:50 – 08:00 soggens. Dan weer om 12:45 – 13:30 in die middae. Indien u, u kleuter vroeër wil kom haal, reël vroegtydig met die klasonderwyseres of skakel die kantoor by 011 893 2024/ 5.

VERVERSINGS

Kospakkies

Elke dag begin met ʼn goeie ontbyt tuis. Voorsien u kleuter asb. elke dag met ʼn gesonde kospakkie wat ʼn broodjie insluit. Koeldrank moet in ʼn sport bottel (bv. Oros-bottel) gestuur word. Geen gaskoeldrank nie. Geen lekkergoed word in die kosblikke toegelaat nie, slegs op Vrydae.

Snoepie

Die skool beskik oor ʼn snoepwinkel waar u kleuter ʼn broodjie kan koop. Vrydae sal die kleuters die geleentheid kry om lekkers te koop. Stuur slegs R10.00 / R20.00 vir lekkergoed op Vrydae asseblief. (Let wel – snoepie vervang nie die kleuter se kospakkie nie).

Verjaarsdagpartytjies

Wanneer u kleuter verjaar en u by die geleentheid iets te ete wil saamstuur, versoek ons asb. die volgende:

Ons ondervinding is dat die kleuters met verjaardagkoek mors. Stuur asb. slegs of partytjie pakkies of kolwyntjies (cupcakes).

KLERE

Ons het ʼn klerebank by die kleuterskool wat kledingstukke, oud en soos–nuut, verkoop teen R20.00 elk (somersdrag) en R30.00 elk (wintersdrag). Die kleuterskool klere is beskikbaar by The Peephole (Tel: 011 892 4060; Mark Straat, Boksburg). Die somersdrag bestaan uit ʼn koningsblou T-hemp met die KLEUTERSKOOL logo op en ʼn swart broek.

Die wintersdrag bestaan uit ʼn sweetpak en ʼn lang mou-hemp. Maak asb. seker dat alle artikels (ook skoene en kouse) duidelik gemerk is. Gr. RRR kleuters moet ʼn ekstra stel klere en onderklere in hul tasse hê.

 

 

KOMMUNIKASIE

Personeel

U kan personeel via die kantoor kontak indien u ʼn afspraak wil maak om u kleuter se onderwyseres te sien.

Omsendbriewe

U sal maandeliks ʼn kleuterskool nuusbrief ontvang waarin die aktiwiteite en belangrike datums vir die maand aan u deurgegee sal word.

 

 

PRETDAE

MEER INLIGTING EN FOTOS VAN ONS PRETDAE

REVUE

MEER INLIGTING EN FOTOS VAN ONS REVUE

KURRIKULÊR

VORDERINGSVERSLAE

U sal ʼn vorderingsverslag vir u kleuter in Kwartaal 1 ontvang. In Kwartaal 2 en 4 sal u ʼn volledige rapport van u kleuter se vordering ontvang. In Kwartaal 1 sal daar ʼn oueraand wees waar u sake rakende u kleuter met die klasonderwyseres kan bespreek. U is egter welkom om enige tyd ʼn afspraak te maak om u kleuter se onderwyseres te kom sien.

SPREEKURE MET KLASONDERWYSERES

Indien u sake met u kleuter se onderwyseres wil bespreek, is u welkom om dit gedurende spreekure te doen: Maandae – Donderdae in die Middae. U kan die kantoor skakel om reëlings te tref in hierdie verband (Tel: 011 893 2024/5).

UITSTAPPIES/ AKTIWITEITE

U sal vroegtydig al die nodige inligting in die maandelikse nuusbrief ontvang oor hierdie geleenthede. Kleuters verlaat nie die perseel met uitstappies nie! Ons nooi verskillende instansies om ons te besoek.

ADDISIONELE AKTIWITEITE

Daar word ʼn aantal addisionele aktiwiteite vir u kleuter aangebied deur buite-instansies. Al die aktiwiteite word weeksdae 12:00 – 13:00 aangebied. Alle gelde vir die aktiwiteite moet direk in die betrokke instansie se rekening inbetaal word. Die kleuterskool hanteer geen gelde van die buite-instansies nie. U sal in Januarie ʼn prospektus van elke aktiwiteit ontvang en al die kleuters sal ʼn geleentheid kry om ʼn demonstrasie les by te woon. Die aktiwiteite begin amptelik 1 Februarie.

Die volgende addisionele aktiwiteite word aangebied:

Hierdie is nie ingesluit in die skoolgelde nie

Monkey Nastix

Rugga Rugby

Sporty Girlz

Kyrios 4 Kids (drama)

Music Minds

Hierdie is ingesluit in die skoolgelde

Horse Worx (Perdry-Terapie)

Coding and Robotics (Slegs GR.R)

DAGPROGRAM

ELSPARKIE KLEUTERSKOOL GR. R

07:00 – 08:00        Kleuters word verwelkom

                                 Selfgekose spelaktiwiteite

                                 Opruim

08:00 – 08:30        Opening, bybelliedjies en gebed

                                Nuus, weer en tema bespreking

08:30 – 09:30        Taal : Luister, praat, lees en skryf

09:30 – 09:50        Verversings en Toiletroetine

09:50 – 11:15        Wiskunde : Getalle, vorms en bewerkings

                                 Lewensvaardigheid : Groot motories en kreatiewe werk

11:15 – 12:00        Buitespel

                                Waterapparaat, sandput-apparaat, hoepels, sprintoue en                                      balle 

                                Toiletroetine

12:00 – 13:00        Storietyd, liedjies, rympies, dramatisering en voorgeespel

13:00 – 13:30        Kleuters gaan huistoe

13:30 – 17:30         Naskool

 

 

 

DAGPROGRAM

ELSPARKIE KLEUTERSKOOL GR. RR + RRR

07:00 – 08:00        Kleuters word verwelkom

                                 Selfgekose spelaktiwiteite

                                 Opruim

08:00 – 08:30       Opening, bybelliedjies en gebed

08:30 – 09:00        Nuus, weer en tema bespreking

09:00 – 09:30        Groot motoriese ontwikkeling

09:30 – 10:00        Verversings

10:00 – 11:00       Buitespel

                                Waterapparaat, sandput-apparaat, hoepels, sprintoue en                                      balle 

                                Toiletroetine

11:00 – 11:20      Getalbegrip : Gesyferdheid en tel

11:20 – 12:00       Fynmotoriese ontwikkeling : kreatiewe werk

12:00 – 13:00        Storietyd, liedjies, rympies, dramatisering en voorgeespel

13:00 – 13:30        Kleuters gaan huistoe

13:30 – 17:30         Naskool

 

SKRYF NOU IN VIR

DIE NUWE JAAR

KLIK OM DIE INSKRYWINGS VORM TE KRY