Afrikaanse Redenaars

REDENAARS KOOK!

Ons redenaars kry ʼn geleentheid om tydens ons eie spogaande op te tree en ook aan ATKV deel te neem.

Gr. 1 – 7 leerlinge word die geleentheid gegun om hulle redeneervermoë te ontdek en te ontgin.