Personeel

Afrikaans (Gr5)

Departmentshoof (LSEN)

Graadhoof (Gr 2)

Admin

Wiskunde (Gr5)

Afrikaans , Graadhoof (Gr4)

Gr2

Kleuterskool Assistant

Assistant (LSEN)

Gr1

Lewensvaardigheid en Lewensorientering (Gr4-7)

Gr0

Natuurwetenskap en tegnologie (Gr4 & 5)

Musiek en Kans (Gr1-3)

Graadhoof (Gr1)

Afrikaans (Gr7)

Engels (Gr4)

Rekenaarsentrum

Zoeloe

Hoof

LSEN

Departementshoof (Gr2)

Natuurwetenskap, Adjunkhoof

Natuurwetenskap en Tegnologie (Gr5 en 7)

Natuurwetenskap en Tegnologie , Departemantshoof

Liggaamlike opvoeding (Gr4-7)

Gr000

Gr00

Engels (Gr6)

Gr0

Admin

Kleuterskool assistent

Student

Gr3

Admin

Gr1

Kuns (Gr4-7)

Gr3

LSEN

Afrikaans, Wiskunde (Gr4)

Admin

Kuns (Gr4-7)

Gr3

LSEN

Afrikaans, Wiskunde (Gr4)

Afrikaans, Graadhoof (Gr6)

LSEN

Admin

Wiskunde (Gr6)

Gr1

Liggaamlike opvoeding (Gr4-7)

Kleuterskool assistent

Sosiale Wetenskap (Gr4 en 5)

Gr2

Student

Kleuterskool assistent

Gr1

EBW, Adjunkhoof (Gr7)

Admin

Gr00

Liggaamlike opvoeding

Student

Graadhoof (Gr3)

Gr2

Admin

Sosiale Wetenskap (Gr6 en 7)

Departementshoof (Gr0)

Engels, Graadhoof (Gr5)

Gr000

Gr3

Gr00

Kleuterskoolhoof (Gr0)

Wiskunde (Gr4)

Gr3

Hulpklas

Engels, Departementshoof (Gr7)

Media